calmayacaksin-emr-i-celli-geleli-beri-takriben-3-bin-500-sene-gecti-5414852b7135a

Çalmayacaksın” emr-i celîli geleli beri takriben 3 bin 500 sene geçti

Başbakan Yardımcısı Arınç`ın yolsuzluklarla ilişik söylediği “N’ooldu, 17 Aralık’ta vahiy mi geldi” sorusuna Ahmet Turan parafin, “beli, vahiy geldi okunuşu geleli takriben 1440 yıl vuku buldu amma bilir okunuşu inan ederiz kim, her gün, her lahza nâzil vaki türlü ter-ü tâzedir. Hazreti Âdem’den beri vahy cemi vardı, elan dahi geçerlidir ve kıyâmete entrika birlikte câri kalacak. Yoksa sizin oralara henüz uğramadı mı?” sorusuyla yanıt verdi.

parafin, Arınç`a sadece da hatırlatmada bulundu: anca her yolsuzluk şüphesi dair bir sadece vahiy gelmiyor…

aha Ahmet Turan parafin`ın bugünkü yazısı;

Zihnî ve itikâdî zemîni itibariyle yalnız dinibütünün, kendine sert yakıştırdığı o safgönüllü edâyla “N’ooldu, 17 Aralık’ta vahiy mi geldi?” sanarak tecâhül-i ârifânede bulunması ağırbaşlı değildir, tek hazindir.

beli VAHiY GELDi, HEM birlikte 1440 sene önce

evet, vahiy geldi okunuşu geleli takriben 1440 sene ha lakin bilir okunuşu iman ederiz ki, her ruz, her zihin nâzil vaki kabil ter-ü tâzedir. Hazreti Âdem’den beri vahy hep vardı, daha dahi geçerlidir okunuşu kıyâmete dek bile câri kalacak. Yoksa sizin oralara henüz uğramadı mı?

anca her yolsuzluk şüphesi üstüne yalnız sadece vahiy gelmiyor efendim; buna lazım dahi yok. henüz geçmiş mevrut olanlar yeterince yeter; bedava vahyi anlamak için aşırı zekâvete, yüksek bilinçlilik vaziyetlerine, transandantal meditasyonda master derecelerine ulaşmaya hâcet bulunmayan: olağan birleşik zekâ ve kıraat bilmek yetiyor.

çALMAYACAKSıN…

Meselâ o meşhur, “çalmayacaksın” emr-i celîli geleli beri takriben 3 bin 500 sene geçti diye bu vahyi “mürûr-ı zamâna uğradı, boşver kanka!” diye deyim hakkımız namevcut.

dostluk`A antre ı

hangi fenâdır kim âhir zamanın çağdaş ve laik haklar doktrinlerinde birlikte, başkasına aidiyet olan aynı şeyi rızası olmaksızın zilyedliğe ulaştırmak yanlış akseptans ediliyor; bunun tabiatıyla uzantısı birlikte her benzer haksız iktisâbın soruşturulmasıdır tabiatiyle… “Nerden biliyorsun sen bakayim?” sanarak asabîleşmeyiniz hemen; sizler dek olmasa de Mülkiye’de birleşik ölçü hukuk okumuşluğumuz var! Hukuka antre ı!

işte o birikime dayanarak söylüyorum; ancak yerde karmanyolacılar (sözlükte site hırsızlığı diye geçiyor) varsa, orada, “Dur bakalım, n’ooluyor?” diyenler dahi çıkacaktır; ayrıca, -imdi anca olup olmadığı hakkında ağırbaşlı şüphelere düşüyor olsak üstelik- devlet denilen cihazın bilumum ayarsızlarla bile eliçabukları birlikte derdest etme türlü aynı görevleri olduğu söyleniyordu benzer zamanlar! 17 Aralık’tan beri faaliyetler tersine dönmüş, karmanyolacılar zâbıtanın elini kolunu bağlamış benzer eş görüntü hâsıl yapmak mukabil bizim dışımızdaki dünyada hâlâ hırsızlık vesairenin soruşturuluyor olması güvenilir olabilir değil yani!

HER acıklı içiN VAHiY GELMEZ

Eğer her ef’âliniz için husûsen vahiy nâzil olması gerektiğini düşünüyorsanız kendinizi bol önemsiyorsunuz demektir!

“Vahiy mi geldi da 17 aralık sabahı anî birkez aydınlanma sağanağına uğradınız” niteleyerek safdilâneden yalnız şaşkınlığa uğramış olmanız ihtimâline binâgenişlik sonra ve ekmel vahyin süje ile alâkalı ahkâmını şu şekilde birkez hatırlatmakta fayda gördüm. arz bayağı taramada bile karşımıza çıkan netice şudur: “eşkıya (Sârik) erkek okunuşu kadının, kazandıklarına benzer ödün, Allah’tan, ‘tekrarı önleyen kategorik birleşik ceza’ olmak üzere ellerini açık. tanrı yüksek okunuşu kuvvetli olandır, düzenlilik ve felsefe sahibidir. (Maide 38); kezâ, “Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin ve de üstelik günahla insanların mallarından sadece bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. (Bakara 188)”

Vahiy mi geldi buyurmuştunuz; evet vahiy geldi. Kitab’ın içinde neler yazılı olduğunu kaygı edenlere her ân tekrarlanması geliyor. Hırsıza de polise bile!

Benim dinî bilgim tarik, hız okunuşu denizde sizlerin ilmî müktesebâtınızla kıyaslama olunsa zekât keçisi mikyasında güdük kalır; sizdeki ‘ilim okunuşu hikmet’ köle olsa Kitâb’ın orta yerinden henüz nekadar nass gösterirdim. N’aapayım, alelade, dümdüz eş taşra lisesinden düşe kalka izinli oldum. Elimden bu kadarı geliyor; ayrıca şahsi prensibim itibariyle köşe yazısında eleştirmeyi düşündüğüm kişileri, Kur’an’dan âyetler göstererek korkutup yıldırmayı, meseleyi elden dinî yalnız zemine çekmeyi uygun görmem sert. alelhusus alelhusus politik konularda lâfa daralınca ilmek diliyle konuşulmasını dahi sevmem; lâmaksat efendim, inayet buyrunuz, “Vahiy mi geldi?” sualiyle konuyu ilmek düzlemine calip ego değilim, sizsiniz.

okunuşu bed ancak haberim henüz var; vahiy hangi yazık kim ancak “çalmayacaksın” yahut, “Hırsızın yalnız dalını budayın”dan ibaret değil. Okuyunca “insan gerçekten beklenmedik ediyor”! Neler var neler; ki siz onları elbet benden henüz dobra bilirsiniz. Meselâ şu şekilde benzer uyarma gördüm, nutkum tutuldu, içimi irkinti bastı. Diyor ki,

Onlar düşünmezler mi ki, yeniden diriltilecekler (Mutaffıfîn 4)

sormaca kapatır benzer, yine dirilmemenin üstelik birkez kolayını bulduysanız bize dahi çıtlatın; teorik olarak diyanet kardeşiyiz!

 

Başbakan Yardımcısı Arınç`ın yolsuzluklarla ilgili söylediği “N’ooldu, 17 Aralık’ta vahiy mi geldi” sorusuna Ahmet Turan parafin, “beli, vahiy geldi ve geleli takriben 1440 sene vuku buldu lakin bilir okunuşu inan ederiz kim, her gün, her lahza nâzil olmuş cins ter-ü tâzedir. Hazreti Âdem’den beri vahy hep vardı, daha birlikte geçerlidir okunuşu kıyâmete tokuşma üstelik câri kalacak. Yoksa sizin oralara daha uğramadı mı?” sorusuyla yanıt verdi.

alkan, Arınç`a birkez bile hatırlatmada bulundu: anca her yolsuzluk şüphesi üzerine yalnız birkez vahiy gelmiyor…

aha Ahmet Turan alkan`ın bugünkü yazısı;

Zihnî okunuşu itikâdî zemîni itibariyle birkez dinibütünün, kendine dayanıklı yakıştırdığı o safgönüllü edâyla “N’ooldu, 17 Aralık’ta vahiy mi geldi?” diye tecâhül-i ârifânede bulunması tehlikeli değildir, benzer hazindir.

evet VAHiY GELDi, HEM de 1440 sene önceki

beli, vahiy geldi okunuşu geleli takriben 1440 sene evet lakin bilir ve inan ederiz ki, her ruz, her zihin nâzil olmuş cins arak-ü tâzedir. Hazreti Âdem’den beri vahy bütün vardı, şimdi de geçerlidir okunuşu kıyâmete çatışma de câri kalacak. Yoksa sizin oralara henüz uğramadı mı?

öyle her yolsuzluk şüphesi üzerine birleşik sadece vahiy gelmiyor efendim; buna lazım üstelik namevcut. henüz ilk mevrut olanlar yeterince yeter; fazladan vahyi anlamak için aşırı dirayetvete, ali bilinçlilik vaziyetlerine, transandantal meditasyonda master derecelerine ulaşmaya hâcet bulunmayan: olağan eş zekâ ve okuma bilmek yetiyor.

çALMAYACAKSıN…

Meselâ o meşhur, “çalmayacaksın” emr-i celîli geleli beri takriben 3 bin 500 yıl geçti sanarak bu vahyi “mürûr-ı zamâna uğradı, boşver kanka!” niteleyerek anlatım hakkımız namevcut.

hukuk`A antre ı

okunuşu fenâdır ki âhir zamanın asri okunuşu laik hukuk doktrinlerinde da, başkasına ilgilendiren vaki müşterek şeyi rızası olmaksızın zilyedliğe ulaştırmak yanılgı kabul ediliyor; bunun bittabi uzantısı dahi her gibi gereksiz iktisâbın soruşturulmasıdır tabiatiyle… “Nerden biliyorsun sen bakayim?” sanarak asabîleşmeyiniz elden; sizler tokuşma olmasa üstelik Mülkiye’üstelik yalnız miktar dostluk okumuşluğumuz var! Hukuka antre ı!

aha o birikime dayanarak söylüyorum; benzer yerde karmanyolacılar (sözlükte site hırsızlığı diyerek geçiyor) varsa, orada, “Dur bakalım, n’ooluyor?” diyenler de çıkacaktır; ayrıca, -şimdi öyle olup olmadığı hakkında ağır şüphelere düşüyor olsak üstelik- mevki denilen cihazın bilumum ayarsızlarla de eliçabukları da derdest etme tür yalnız görevleri olduğu söyleniyordu tek zamanlar! 17 Aralık’tan beri ameliyat tersine dönmüş, karmanyolacılar zâbıtanın elini kolunu bağlamış mümkün sadece görüntü hâsıl olmasına mukabil bizim dışımızdaki dünyada hâlâ hırsızlık vesairenin soruşturuluyor olması güvenilir benzer değil yani!

HER acıklı içiN VAHiY GELMEZ

Eğer her ef’âliniz için husûsen vahiy nâzil olması gerektiğini düşünüyorsanız kendinizi bol önemsiyorsunuz demektir!

“Vahiy mi geldi birlikte 17 fasıla sabahı anî aynı tavazzuh sağanağına uğradınız” sanarak safdilânasıl eş şaşkınlığa tutulmuş olmanız ihtimâline binâsunma sonra ve ekmel vahyin konuşmada ile alâkalı ahkâmını şu şekilde aynı hatırlatmakta fayda gördüm. arz adabımuaşeretsüz taramada da karşımıza çıkan netice şudur: “eşkıya (Sârik) erkek ve kadının, kazandıklarına eş edim, Allah’fecir, ‘tekrarı önleyen kategorik benzer ceza’ olmak üzere ellerini kesin. tanrı yüksek okunuşu çıpa olandır, yöntemlilik ve felsefe sahibidir. (Maide 38); kezâ, “Birbirinizin mallarını haksızlıkla yemeyin okunuşu bile üstelik günahla insanların mallarından eş bölümünü yemeniz için onları hakimlere aktarmayın. (Bakara 188)”

Vahiy mi geldi buyurmuştunuz; evet vahiy geldi. Kitab’ın içinde neler mukayyet olduğunu heves edenlere her ân yine geliyor. Hırsıza birlikte polise birlikte!

Benim dinî bilgim hız, yol ve denizde sizlerin ilmî müktesebâtınızla karşılaştırma olunsa dirayett keçisi mikyasında güdük kalır; sizdeki ‘bilim okunuşu hikmet’ köle olsa Kitâb’ın meyan yerinden daha nekadar nass gösterirdim. N’aapayım, alelade, dümdüz birleşik taşra lisesinden düşe izmir eskort oldum. Elimden bu kadarı geliyor; ayrıca şahsi prensibim itibariyle yer yazısında eleştirmeyi düşündüğüm kişileri, Kur’an’dan âyetler göstererek korkutup yıldırmayı, meseleyi elden dinî tek zemine çekmeyi isabetli görmem sert. alelhusus özellikle siyasal konularda lâfa daralınca kült diliyle konuşulmasını da sevmem; lâmaksat efendim, ihsan buyrunuz, “Vahiy mi geldi?” sualiyle konuyu ilmek düzlemine çekici ben değilim, sizsiniz.

ve bed tek haberim daha var; vahiy nasıl efsus ki birleşik “çalmayacaksın” yahut, “Hırsızın birleşik dalını budayın”dan ibaret değil. Okuyunca “koca cidden şaşırma ediyor”! Neler var neler; kim siz onları elbet benden daha iyi bilirsiniz. Meselâ şu şekilde tek ikaz gördüm, nutkum tutuldu, içimi çekinme bastı. Diyor ki,

Onlar düşünmezler mi ki, gene diriltilecekler (Mutaffıfîn 4)

sormaca kapatır mümkün, yeniden dirilmemenin de birleşik kolayını bulduysanız bize üstelik çıtlatın; kuramsal olarak ilmek kardeşiyiz!

 

sunucu-teklifi-kotu-buldu-53d0df4d147b2

SUNUCU TEKLİFİ KÖTÜ BULDU

pas-ilan üniversitesi`nde fellah dili ve edebiyatı hocası olmuş Dr. Mordechai Kedar, Filistinli savaşçıların annelerine ve eşlerine tecavüz etmenin saldırıları engelleyebileceğini açıkladı.

Kedar, katıldığı ancak radyo programında: “aynı intihar bombacısını durduracak birleşik şey yakalanan kız kardeşinin yada annesinin tecavüze uğrayacağını bilmesidir” dedi.
Kedar`ın, israil`birlikte Filistin nüfusu okunuşu islami gruplar üzerinde akademik uzmanlığı bulunuyor okunuşu askeri istihbaratta 25 yıl görev yapmıştır. Kedar, bar zar üniversitesi stratejik incelemeler Merkezi Begin-Sadat sağ kanatta sadece araştırmacı ve aynı zamanda israil Academia Monitor`un kurucusu okunuşu şimdiki müdürü.

anonsör TEKLiFi kötü BULDU

Röportaj sırasında radyo programcısı Yossi Hadar, Kedar`ın teklifini kötü buldu ve “Tabiki böyle önlemler alamayız” cevabını verdi.

Bu sözler Kedar`ı caydırmadı; “nasıl yaptığımız yahut yapmadığımız hakkında konuşmadım.ego gerçeklerden bahsediyorum: birkez intihar bombacısını durdurabilecek müşterek şey tetiği çektiğinde kardeşine tecavüz edileceğini biliyor olmasıdır.” Bu kültürel tek iletken ve `Bu ara Doğu” cevaplarını verdi.

lif Aviv`dahi bulunan pas ilan üniversitesi dini mersin escort üniversitesidir. 1995 Kasım ayında bu üniversitenin Yigal amir isimli öğrenci israil Başbakanı izak Rabin`e suikast düzenlemiştir.
pas-ilan üniversitesi`nde fellah dili ve edebiyatı hocası olmuş Dr. Mordechai Kedar, Filistinli savaşçıların annelerine ve eşlerine tecavüz etmenin saldırıları engelleyebileceğini açıkladı.

Kedar, katıldığı ancak radyo programında: “aynı intihar bombacısını durduracak birleşik şey yakalanan kız kardeşinin yada annesinin tecavüze uğrayacağını bilmesidir” dedi.
Kedar`ın, israil`birlikte Filistin nüfusu okunuşu islami gruplar üzerinde akademik uzmanlığı bulunuyor okunuşu askeri istihbaratta 25 yıl görev yapmıştır. Kedar, bar zar üniversitesi stratejik incelemeler Merkezi Begin-Sadat sağ kanatta sadece araştırmacı ve aynı zamanda israil Academia Monitor`un kurucusu okunuşu şimdiki müdürü.

anonsör TEKLiFi kötü BULDU

Röportaj sırasında radyo programcısı Yossi Hadar, Kedar`ın teklifini kötü buldu ve “Tabiki böyle önlemler alamayız” cevabını verdi.

Bu sözler Kedar`ı caydırmadı; “nasıl yaptığımız yahut yapmadığımız hakkında konuşmadım.ego gerçeklerden bahsediyorum: birkez intihar bombacısını durdurabilecek müşterek şey tetiği çektiğinde kardeşine tecavüz edileceğini biliyor olmasıdır.” Bu kültürel tek iletken ve `Bu ara Doğu” cevaplarını verdi.

lif Aviv`dahi bulunan pas ilan üniversitesi dini birleşik Musevi üniversitesidir. 1995 Kasım ayında bu üniversitenin Yigal amir isimli öğrenci israil Başbakanı izak Rabin`e suikast düzenlemiştir.

kahirenin-100-kilometre-guney-batisinda-farafra-53cedd4d1e062

Kahire’nin 100 kilometre güney batısında Farafra

mısır`ın başkenti Kahire`nin 100 kilometre güney batısında Farafra yolu üzerinde yol güven birliği ile kaçakçılar beyninde tablo çatışmada, 20 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye bakarak; Kahire-Farafra yolu üzerinde kaçakçılar eliyle orduya mecbur biçim inanma birliğine aheste silahlarla geveze düzenlendi. Olayda 20 er yaşamını yitirdi. kokoroz Resmi bilgi mersin escort kaynaklara dayandırdığı haberinde ise aralarında 25 askerin bulunduğu epey adetda geberik okunuşu mecruh olduğu kaydedildi.

güven kaynakları türü bakımından acara eş akın yaşandığını söyleyiş ederken, saldırıda RPG ağır silahları ve Grinof toplarının kullanıldığına ilgi çekildi. Bölgeye çok adetda askeri birliklerin sevk edildiği deyiş edildi.

erteletim bulunan aynı birliğe kaçakçılar marifetiyle tahminî 3 kamer geçmiş düzenlenen saldırıda 5 kokoroz askeri ve birkez subay hayatını kaybetmişti.

erdogan-isilaka-tesekkur-ederek-basladi-53c9077232f7e

ERDOĞAN, IŞILAK’A TEŞEKKÜR EDEREK BAŞLADI

cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç kurultay Merkezi’nde “Cumhurbaşkanlığı basiret Belgesini“ açıkladı.

Başbakan, “Dünün mağdurlarıyken bugünün mağrurlar olmadık“ dedi. Başbakan, cumhurbaşkanlığı makamından alay ederken birlikte “Damdan düşenim, biliyorum. Milletin divan`insan değişim arzusu bildirme önce cumhurbaşkanlığı makamı eliyle frenleniyordu“ ifadelerini kullandı.

Başbakan salona eşi ile de geldi. Sahnede katılımcıları selamladı, sahneden indiğinde birlikte kat sırada oturan konuklarla tokalaştı.

Bu sırada ayak Mart mevzii seçimlerinde temiz fırka`nin seçim şarkısı dahi vaki `Dombra` çaldı.

henüz akıbet saygı duruşunda bulunuldu okunuşu istiklal Marşı söylendi.

Ardından sinevizyon gösterisine geçildi.

Sinevizyon gösterisinin ardından Dombra`yı dahi seslendiren uğur ışılak`ın Başbakan için yazıp seslendirdiği “Erdoğan“ isimli parça çalındı.

Haliç kurultay Merkezi`nde düzenlenen programa destekleyici, teknik okunuşu iş dünyasından tanınmış adlar katılıyor.

Başbakan`ı aynı yanında eşi Emine Erdoğan, öteki yanında de ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç oturdu.

ERDOğAN, ışıLAK`A TEşEKKüR EDEREK BAşLADı

henüz sonunda kürsüye Başbakan çıktı. Başbakan, kendisi adına yazılıp bestelenen şarkı nedeniyle sur ışılak`a teşekkür ederek konuşmasına başladı.

ERDOğAN`ıN ADıNA YAZıLAN şARKıNıN SöZLERi

köle olmadık hareketsiz birkez kula/ Meyletmedik sağa sola/ dazlak koymuşuz aynı yola/ Sevdan sevdamızdır bizim
Erdoğan, Erdoğan / Bu milletin adamı /Erdoğan Erdoğan / Bu milletin adamı.
Göğsümüzü gere gere / Yürüyoruz benzeri yere / fırsat ödeme zalimlere / Kavgan kavgamızdır bizim
Güneş olabilir doğdukça sen / Kalbimize değdikçe sen / Hakka sorumluluk eğdikçe sen / Davan davamızdır bizim
Erdoğan, Erdoğan / Bu milletin adamı

Başbakan Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

öncelikle talih ışılak kardeşimize teşekkür ediyorum. Gönlümüzü ensonra bestesiyle güftesiyle fethetti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde hazırladığımız anlayış belgesinin tanıtım toplantısı vesilesiyle her birinizi ilgiyle selamlıyorum. Birazdan detaylarını paylaşacağımız bu kavrayış belgesinin ülkemiz milletimiz demokrasimiz için hayırlar getirmesini rabbimden yakarma ediyorum. çeşit, sporcu tam dostlarımıza, STK temsilcilerine, nazır bakan ahbablarımıza, özellikle temiz vurgun teşkilatının mensuplarına ilgiyle şükranlarımı sunuyorum. mukayyet ve görsel medyamızın üstelik tüm temsilcilerine leziz geldiniz diyorum. sesimizin Türkiye’okunuşu dünyaya duyurulmasında emeği vaki herkese aynı aynı teşekkür ediyorum.

10 Ağustos 2014’okunuşu Türkiye geçmiş defa cumhurbaşkanını doğrudan milletin oylarıyla seçecek. sıkıntısız Parti’nin nesne başkanı okunuşu Başbakan olarak 2007’dahi yaptığımız değişiklikle, halkın seçmesini sağlamış olmanın nazik aynı memnuniyetini yaşıyorum. 2007 yılında bu esas değişikliğini gerçekleştiren TBMM’ye huzurlarınızda sadece kez daha teşekkür ediyorum. kanunuesasi değişikliği dönemin cumhurbaşkanı eliyle geçmiş veto edildi, ensonra ahali oylamasına götürüldü. 21 ekim 2007’deki ahali oylamasında eren milletimiz yüzde 69 oy oranıyla beli sanarak bu değişikliğin gerçekleşmesini sağladı. Bu şu demektir, şuhâlde ben başkanımı kendim saylamak istiyorum, vekiller yoluyla değil.

Bundan iki afta önceki 28 Haziran’bile dünya tarihini değiştiren çok gerçek eş olayın yüzüncü devrisi dönümünü yaşadık. 1914’te Saraybosna’de Avusturya Macaristan imparatorluğu veliahtı öldürüldü, bunun ardından Birinci dünya Savaşı başladı. maatteessüf bu savaşta yavaş sadece bozgun aldı. Savaşın ardından Ortadoğu balkanlar haritaları değişti. Bugün iye olduğumuz sınırlar muhtelif diyar orduları eliyle işgal edildi. Gazi Mustafa olgunluk 19 Mayıs’ta Samsun’a çıktı. Anadolu’daki tüm güçleri birleştirdi. selamet savaşımız büyük benzer zaferle sonuçlandı. 29 ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. halk budenli uzun yıllar savaşmış yalnız halktı. ülkenin tamamına fukaralık hakimdi. lazım kurtuluş savaşımız icap cumhuriyetin ilanı halkımıza umut ve çekinmezlik aşıladı. Milletçe budenli çalıştık. Dedelerimiz ninelerimiz her yerde çalışarak, arak dökerek, bulunmayan olmanın eşiğindeki milleti tekrarlanması acun sahnesine taşıdılar.

TüRKiYE takipetmek ZORUNDA KALDı

ikinci acun savaşının yaşandığı bu emekli yıllarda Türkiye bunca zahmetli dönemlerden geçti. Türkiye efsus kim bu değişimi yakalamadı, yakalayamadı. şu hususu uyarmak durumundayım. 1945’okunuşu âdeta tamamen yıkılan Almanya ekşimik zamanda şahsını toparladı dünyanın en iri güçlerinden biri olur. Japonya benzeri şekilde değişimin ruhunu anladı okunuşu dünyanın bildirme sert ekonomilerinden tereke sahip peki. Avrupa’nın birleşik epey şehri yıkılmasına mukabil, toparlandı. Yanı başımızda Avrupa savaşın ardından böyle şişman aynı değişimi başlatırken maalsef Türkiye takipetmek zorunda kaldı.

aksine çEViRDiK: geçmiş budun sonra mutluluk

1950’li yıllar çok partili çevrim. Türkiye’nin her alanda sıçrama gösterdiği ancak devre ya. icap Menderes gerekse Celal Bayar ile başlayan o süreç dönüm noktasıydı. Bu sıçrama dönemi 1960 darbesiyle epey kritik şekilde kesintiye uğratıldı. 60’ları 70’leri yitim yıllar olarak yaşadık. 1980’leri 12 eylül darbesinin gölgesinde kayıp yıllar olarak yaşadık. 1990’lar koalisyonların yöntemlilik sürdüğü, terörün yavaş kayıplar verildiği, demokrasinin koca hayatının önemsenmediği yıllar evet.

2000’li yıllara bu şekilde ulaştık. tığ gelmeden önce bilge olan şuydu. ilk mevki akıbet ulus. biz geldik bunu aksine çevirdik. evvel kavim ahir mevki.

rahat fırka takas ARZUSUNUN TEZAHüRü OLARAK ORTAYA çıKTı

Halkın istek ettiği bu değişim, bizden önceki maatteessüf uslu an karşılanmadı. Halkın takas isteği reddedildi. Görmezden gelindi. demokratlık isteyenler özgürlük isteyenler, maden isteyenler kimisi zaman hunriz şekilde, birtakımı an işkenceyle, zorbalıkla baskıyla sindirildi. 2000’li yıllara geldiğimizde değişim isteği ertelenemez ayevi gelmişti. Toplumun takas arzusu devleti okunuşu siyaseti zorlamaya başlamıştı. işte rahat kazanç 2001 yılında, toplumun değişim arzusunun tezahürü olarak ortaya çıktı.

Geriye dönüp 91 salname tarihimize baktığımızda tabiatıyla tekebbür duyacağımız yalnız tabloyla karşılaşıyoruz. cidden epey ağırbaşlı başarılar elde ettik. 91 yıl içinde her zorluğa üstelik sabrettik. takas umudumuzu hep pörsümemiş tuttuk. Zorbalığın yasakların yolsuzlukların ilelebet sürmeyeceğine inandık okunuşu bu inancın umuduyla ayakta kaldık.

DERSiM`dahi manzara acı hadise

1940’lardan itibaren devletin okunuşu kurumların değişime direnmesi bunca yavaş bedeller ödetti. 91 yıllık cumhuriyet tarihimiz içinde manzara olumsuzlukların balaban çoğunluğu sistemin değişime direnmesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Dersim’üstelik tablo acı hadise, halkın kazı taleplerine kulak tıkamasının tek eseridir. 1940’lı yıllar boyunca kapatılan camiler, yasaklanan kuran eğitimi, milletin manevi değerlerine duyarsızlık değişime yönelik direncin eseridir. Hapse atılan yazarlar, sürgüne gönderilen tür ve sanatçılar, faili meçhuller devletin yani statükonun değişime direncinin eseridir.

mutluluk DEğişiMDEN KORKTU

Başörtüsü sorunu statükonun değişime olan direncinin neticesidir. Terör meselesi statükonun değişime olmuş direncinin, nispetsiz olana tahammülsüzlüğün neticesidir. Sünni kardeşlerimizin, Alevi kardeşlerimiz, isevi Musevi vatandaşlarımızın, yazarların sanatçıların düşünürlerin on yıllardır çektiği biberli sistemin değişime olan direncinin eseridir. Faili meçhuller, işkence, Diyarbakır, Mamak, Metris hapishane statükonun değişime olmuş direncinin neticesidir. devlet değişimden korkmuştur, kanparası değişimi tehdit olarak görmüştür.

öZGüRLüKLERi tığ SAVUNDUK

42 bin denek üzerinde yaptığımız ammeefkârı araştırmasında, okunuşu birleşik politik kısım, buna ihtiyaç var mı, cemi araştırmaları yaptık, adımımızı birlikte böyle attık. çünkü biz o dönemde aynı bunca zulümleri yaşadık. ahbablarımızın içerisinde yavruları üniversiteye gidemeyen aileler vardı. Kısacası damdan düşenlerin aramızda olduğu sadece yapıydık. Milli okunuşu manevi değerleri reddedilen, sürekli inkar ile kontrplak kaarşıya mütebaki kimselerdir. politik küme inkar edilen, partileri her sürekli kapatılan yalnız harekettir. ak Parti’yi kurarken bizzat şahsı sorunlarımızı değil, her sorunu kendimize ağrı edindik. 12 yıl süresince bile başörtüsü özgürlüğü değin anlatım özgürlüğünü savunan tığ olduk. bilgiler liselerinin imam hatip liselerinin açılmasını savuduğumuz kadar farklı dilde yayını savunduk. Sünninin özgürlüğünü savunduığumuz düzen alevinin da özgürlüğünü savunan biz olduk.

DüNüN MAğDURLARıYKEN BUGüNüN MAğRURLARı OLMADıK

insanların inançlarının gereğini alegori getirme özgürlüğünü savunurken, ehl-i müslim, nasrani, Musevi ayrımı yapmadık. nazik baskılara engellemelere, ayrıca hamasi okuduğu için hapse mahkum olmuş ancak kadroyduk. Göreve geldiğimizde bizzat şahsı dostlarımızı çevremizi değil 77 milyonun hakkını gözettik. şahsını yağmur altına düz büyüklük 77 milyona bası üretir. Milletini kendisine tehdit olarak talih, milletini hırkalara ayırır. işte bunu söyledik. ve ülkemiz hile dergi entrika devleti değiştirmenin mücadelesini verdik. Dünün mağdurlarıyken, bugünün mağrurları olmadık.

duygu içiN öZGüRLüK iSTEDiK

Dünün madurları olarak bugün üstelik 77 milyonun mağduriyetini dindirmek için mücadele ettik. biz demokrasi istedik, hem dahi millet için demokrasi istedik. herkes için özgürlük istedik. Bu nedenle 12 ertesi boyunca reformlar gerçekleştirdik. Her benzer vesayetin karşısında zinde durduk. gerçek vuruş girişimlerine, komplolara tuzaklara itiraz ettik. Her kabil çeteyle mücadele ettik. Her kabil mafyayla mücadele ettik. çeteleri temizledik. Akşam sabah hükümet yıkan hükümet kuran mafya şebekeleri vardı. artık kavim sandıkta hükümeti kuracak dedik ve bu adımı böyle attık.

çETELERE ayn YUMMADıK

çarpış girşimleri özne çeteleri temizledik, sokakta insanların ensesine benzer kurşun sıkarak karanlıkta kaybolan çetelerle mücadele ettik. Devleti değişime kontrplak koruyan çeteleri temizledik. Azınlıklara zalim çeteleri temizledik. Türkiye’nin genişlik dobra zamanlarında, gençleri sokağa döken, sokakları şiddete, ülkeyi istikrarsızlığa mahkum emretmek isteyen çeteleri temizledik. tolerans görüntüsüyle büyüyen, özen eğimi istismar özne, devletine ve milletin sadakatsizlik bayrağı açan çetelere de göz yummadık.

EYVALLAH DEMEDiK

Pensilvanya’dan yetinme edilen, Türkiye’yi eski Türkiye’okunuşu döndürmeye etkin çeteye üstelik eyvallah demedik. bittabi harika birleşik yerde değiliz. Yapacağımız çok aksiyon var. sırasında sorunları çözüme kavuşturmuş değiliz, eş eğer Türkiye milletin takas taleplerini daha önceki görebilseydi cemi budenli farklı yalnız Türkiye’de yaşıyor olacaktık.

defaatle memat TEHDiTLERi ALDıM

Düşünebiliyor musunuz iktidarımıza düzen 16 ayda ancak seçim yaşanan tek ülkeydik. böyle benzer ülkede denge güvenlik vuku buldu mu? 12 yıl süresince önümüze engeller çıkmamış olsaydı, eski Türkiye’nin aktörleri direnmeseydi bugün farklı benzer yerde olabilirdik. Bizzat ego, defaatle ölüm tehditleri aldım, çok konkre suikast girişimleri akıbet anda önlendi 94’te başkanlık için sahada seçim çalışmaları yaparken tehditler aldık, Samandıra’üstelik yalnız ahbabımız şehit edildi. Hatırlayın o zaman medya başlıklarını. “artık özerk dahi olamaz” “şuhâlde siyasette hayatı bitti” Cezaevinde da tehditler aldım.

hâlâ bile `namzet olamaz` DiYORLAR

elan da hangi diyorlar? namzet olamaz. ki diyor? aykırılık. çekilmesi gerek. Bu ülkede anayasa yasalar varsa orada zaten yazıyor. Açın şu anayasayı okuyun he, göremiyorlar. Kendileri yarışa giremediği kabil havalename adaylarla yarışa giriyorlar. Bunların durumu bu.

kapatma DAVASı AçTıLAR

Partimizi kurarken iktidardayken tehditler aldık. Danıştay saldırısı üzerimize yıkılmak istendi. Hükümetimiz düşürülmek istendi. ahbablarım aynı şekilde, genel reis yardımcılarım aynı şekilde. nazır ahbablarım benzeri şekilde. Partim defaatle tehdit edildi, metres davasına maruz kaldı. Düşünebiliyor musunuz, parlamentonun üçte ikisine sahip benzer parti için metres davası açılıyor. sessiz an budun ne derse o değil, tığ neden dersek o, vizyon bu. Ailelerimiz milletvekillerimiz bütün birlikte sert durduk. Bu aksiyon üstelik arka püskürtüldü.

17-25 fasıla üstün OLSA YARGıLANıYOR OLACAKTıK

Bitti mi, bitmedi. 17-25 ara vuruş girişimi üstün olsaydı, inanın Yassıada dublör mahkemede yargılanıyor olacaktık. işte bütün bu tehditlere kontra cesurca direndik. Kendimiz adına değil ülkemiz adına, geleceğimiz adına tığ bu mücadeleyi verdik. şurası ensonra değer ciddi, sandığa revan yolu biz her dakika ayan tuttuk. bir edisyon rejimi halkın önüne kasa getirmez. özgürlük sert tek hükümet basına bu tokuşma özgürlük zemini sağlamaz. Baskıcı sadece başbakan, kendisine her gün hakaret edilmesine müsaade etmez. özgürlükler ihlal edildiğinde bile yasaların dışında mahkemelerin dışında başvuracağımız tek merci olmadı. emektar Türkiye devletin etrafına kümelenmiş seçkincilerin, elitlerin, çetelerin dışında duygu için gizli Türkiye’ydi. Hepimiz emektar Türkiye’nin acılarını yaşadık. emektar Türkiye şimdi eskide kalmıştır.

eski TüRKiYE`NiN KAPıLARı KAPANDı

emektar Türkiye’nin kapıları kapanmıştır. Halkın takas talebi binnetice kendisine diriliş zemini bulmuştur. Bu takas sadec ak Partilileri havi değil 77 milyonu havi yalnız değişimdir. Bizi sevsin yahut sevmesin, duygu bu değişimden yapıcı yönde etkilenmiştir. Cumhurbaşkanının ahali marifetiyle seçilmesi bu takas arzusunun artık ortaya çıkmasıdır.

KARDEşLER, aha BU KıLıçDAROğLU böyle BiRiSi

TBMM’da dün akseptans edilen yasa, terör meselesinin çözümünde inşallah yeni müşterek dönemi başlatacaktır. Terör Türkiye’nin güç alıcı aynı meselesi olmaktan çıkmıştır. eski Türkiye’den bugüne mevrut tek sair ülkü var, esas. Bunu üstelik halletmemiz gerekiyor. özgürlükçü murahhas anayasa etmek için yürekten mücadele verdik. Kardeşler, 326 vekile sahipken biz dedik kim bizden 3 vekil olsun. Diğerleri mecmu 220 üçer üstelik onlar verdi, sizden 9. Onu birlikte akseptans ettik. icraat başladı sadece noktaya geldik. 47 madde hepsinin altına dört siyasal fırka imzayı atıyor. temel muhalefetin başı çıktı dedi ki, tığ bu 47 maddeyi geçirmeye hazırız. ben elden komut verdim. hemen süratle çıkarmaya varız. ahbablarım ziyaret ettiler, aldıkları yanıt şu. sair iki partinin birlikte buna oy vermesi gerek. Kardeşler, işte bu Kılıçdaroğlu hakeza birisi.

bildirme önemli dava aykırılık SORUNU

Eğer hareket eylemek isterseniz çözüme siz dahi destek verirsiniz. Türkiye’de sunma ciddi ülkü muhalefet sorunudur. Muhalefetin sıkıntısız olduğu birkez ülkede sizin sıçramanız birlikte budenli daha çıpa ya. eski Türkiye’den bugüne aktarılan, o aykırılık anlayışı vahim yalnız sorundur. muhalefet okunuşu yazık kim şahsını değiştirmemiş taleplere duyarsız kalmıştır. Muhalefete güç vermiş vatandaşlarımız, bu değişimi bizzat şahsı elleriyle gerçekleştireceklerdir.

DAMDAN DüşENiM BiLiYORUM

emektar Türkiye’den bugüne ulaşan benzer öteki sorun birlikte cumhurbaşkanlığı makamıdır. 1960 darbesiyle cumhurbaşkanlığı makamı rejimin bekçiliğini eden müşterek makama dönüştürüldü. Statüko, cumhurbaşkanlığı makamını de milletin karşısında konumlandırdı. Abdullah beyde bunu yaşadığım için damdan düşenim, biliyorum. Milletin divan`in takas arzusu genişlik başta cumhurbaşkanlığı makamı tarafından frenleniyordu.

kaynak EDERiM ANAYASAYı OKUSUN

Bu yarışta bizimle birarada olmuş iki partinin adayı ne diyor? “ben icranın başı değilim“ diyor. referans ederim anayasayı okumasında yarar var. Devletin başının reisicumhur olduğunu 104’ncü maddede görür. icranın başıdır. O demeden budenli engeller ha. tığ siyasi tarihimiz süresince cumhurbaşkanının halk eliyle seçilmesi gerektiğini savunduk. 1993’okunuşu mitingler düzenlerdik. 2007’birlikte cumhurbaşkanlığı seçmemiz engellendiğinde, anayasayı değiştirdik ve cumhurbaşkanlığı makamının anlamını da değişime yayımcı tuttuk. aha tek ay sonunda halk cumhurbaşkanını seçecek.

BiLMiYOR, ANLAMıYOR

ego `halk başkanını seçecek` dedim, bu beyler bundan parasız oldular. Diyorum tamam bilmiyor, anlamıyor. reisicumhur nasıl demektir? halk başkanı. halk halktır, başkan bile onun başkanıdır. Bunu dobra incelese yakalayacak işi. Statükonun bekçisi olmuş değil milletin tarafını tutan tek cumhurbaşkanı anlayışı ülkemize hakim olacak.

77 MiLYONUN BAşVURU KAYNAğı OLACAK

Bugün açıklayacağımız önsezi belgesi işte bu atılgan dönemin sıkıntı haritasını içerme ediyor. Bunu yayımcı ego okunuşu üç beş ahbabım değil, geniş birleşik ekiple bu vizyon belgesini hazırladık. Haftalarca bunun üzerinde çalışmalar yapıldı. Bizzat katıldığım toplantılarla bile nihai sonuca vardık. cumhurbaşkanı olarak Türkiye için neden benzer çevre yamaç gördüğümüzü bu basiret belgesinde bulacaksınız.

Eğer milletimiz takdir paha reisicumhur seçilirsek, hedeflerimizi, yaklaşımlarımızı kayıt altına aldık. Bu doküman hem bizim hem dahi 77 milyonun başvuru kaynağı olacak. özet halinde parsellemek istiyorum.

acara TüRKiYE YOLUNDA

Cumhurbaşkanlığımız süresince, nağme haritamız olacak vizyon belgesi “çevik Türkiye Yolunda” ismini taşıyor. Altında şunu göreceksiniz. Demokratik yurt, gönenç toplumu okunuşu bayrak ülke başlıkları bulunuyor. Neyi kast ediyoruz? 12 yılda ülkemizin dört alanda dönüşmesine yollar açtık. Demokratikleşme gönenç şehirleşme uluslararası ilişkiler. 12 devrisi evveline bakarak budenli daha demokratik müşterek ülkedir. Demokratikleşme hedefimizden ödün vermedik.

transformasyon

üçüncü transformasyon şehirlerimizde olmuştur. Elitist anlayışın milletimize yakışır gördüğü özen mahrumiyetine sonraki verdik. şehirlerimizi parklar, okullarla donattık. yerel demokrasiyi güçlendirdik. şehirlerimizin tarihi karakterleri gene ortaya çıkmaya başladı. Dördüncü değişim uluslararası ilişkilerde ha. ülkemizin adı dünyanın degaje coğrafyasında değer ve muhabbetle anılmaktadır. Türkiye akse endişesi içinde vaki değil, herkesin geleceğe güvenle baktığı birkez ülkedir. Eğitime baktığınızda okuma oranının yüzde 100 oranında olduğunu göreceksiniz. artık yavrularımız kitaplarını, benim yaş kategorimde olanları söylüyorum, biz küfretmek için kitabımızı bulamazdık. Abilerimizden notlarını isterdik. Parayla alacağız, vermezdi bize. çalakalem hocamız dersleri anlatır, biz derece alırız. Gençler bakın elan tığ sıralarımızın konusunda okullar açılırken kitapları ücretsiz olarak koyuyoruz. hâlâ atılgan eş adım henüz attık. Nedir o? artık etkileşimli tahtayla, tablet bilgisayarlarla şimdi derslerini takip edecek. elan 10 1.000.000 tablet bilgisayar ve cemi sınıflara interaktif kumaş olacak. se hafta içinde bunu bile gerçekleştireceğiz.

HER dirim TARZıNıN SERBESTçE YAşADığı ülke

artık Türkiye yardım kayran değil yardım veren müşterek ülkedir. izleme özne değil takip edilen bir ülkedir. Göreve geldiğimizde Türkiye’nin müzaheret eli, 45 1.000.000 dolar. hâlâ 3,5 bilyon dolar. Dünyaya yaptığımız yardımlar. Türkiye şuhâlde kıyafeti veya fideist yüzünden mektep okunuşu devlet dairesi kapılarından kovulanların değil, her yaşam tarzının serbestçe yaşadığı ülkedir. Kızlarımız güçlükle dışına kaçıp gittiler. ben de zat kızlarımı ensiz dışına gönderdim. Benim kızlarım ABD’da okuyabiliyor, benim ülkemde okuyamıyor. içeri yurdunda garipsin, yürek vatanında parya.

ne tamam? ülkemiz bölündü mü? Parçalandı mı? öğrencilerimiz arasında bun mı var, bulunmayan. 2023 kim bu bizim müşterek tayin ettiğimiz aynı hedeftir, milletimiz için iri yalnız hedeftir. Cumhurbaşkanını kendisinin seçmesi kararını bile 2007’de ahali oylamasında muhalefete rağmen milletimiz kendisi vermiştir. siyasal sınırlarımız bizim medeniyet atılımlarımızı asla sınırlayamaz.

MiLLETE ihtiram

Amacımız 2023 yılında yani cumhuriyetimizin yüzüncü yılında şu dört asıl hedefe ulaşmaktır. Demokrasiyi henüz de geliştirmek, toplumsal refahı yükseltmek, dünyada bayrak ülkeler beyninde olmak. rahat fırka iktidarıyla başlayan atılgan Türkiye’yi inşa süreci, cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle en aşikâr dönemine ulaşacaktır.

Bizim halk anlayışımız milletimize ihtiram ve güvene dayanıyor. tığ milletimize kibar olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. yönetim anlayışımız ulus merkezlidir. eski okunuşu acara her tür vesayete karşıdır. büyük düşünen vizyoner bir anlayıştır. 2023 yılında o yolculukta demokrasimizi güçlendireceğiz. Bugüne tokuşma başardığımız elerki alanındaki reformları, emektar birkez tipçi, muvazi kalıntıları bertaraf ederek daha de geliştireceğiz.

HERKESi KUCAKLıYORUZ, KiMSEYi REDDETMiYORUZ

Bizim muhatabımız millettir, gelecektir. tığ geleceğin peşindeyiz. Bizim mayamız birliktir, biz birliğin peşindeyiz. biz inşaanın peşindeyiz. Bizim davetimiz çoğulcu eşitlikçidir. tığ demokrasinin peşindeyiz. biz heykel üstüne heykel koymuş herkesi kucaklıyoruz, kimseyi reddetmiyoruz. Bu ülkenin padişah olsun nispetsiz dinlere mensup olsun her ancak vatandaşı, her etnik kimlikten her farklılığa sahip vatandaşı bizimdir. Türkiye’nin geleceğine iye çıkan herkesle birlikteyiz.

acar birleşik anayasa öncelikli ruzname maddelerimiz arasındadır. Milletimizin emniyet duyacağı, güç beklentilerin karşılayacak birleşik kanunuesasi olmazsa olmazdır. Milletin güvenlik duygusuna hitap yapan eş anayasa şarttır. inanıyoruz ve biliyoruz kim milletimiz 95 devrisi evvel başardığını bugün birlikte başarmaya azimlidir, kararlıdır. atılgan birkez kanunuesasi enerjik eş gelecek demektir. cumhurbaşkanı olarak seçilirsek öncülüğü etmek işlerimiz beyninde arazi alacaktır.

budunsal mezhepsel her tür farklılığı kucaklayan, demokratik müşterek anlayışın hayata gerçekleştirilmesidir. Türk, Kürt, Alevi, Sünni farklı din mensupları arasında ayrım yapmadan 77 milyonun eksiksiz sorunlarını çözmek devletin birincil görevidir. 2023 vizyonunda hiç kimsenin şahsını devlet karşısında, devletin kurumları karşısında üzüntülü, ötelenmiş hissetmediği bir Türkiye plan ediyoruz.

çözüm SüRECi bitmeme EDECEK

allah behre değer birlikte reisicumhur olursak çözülme süreci için ilgili kurumları yönlendirmeye, bu sürece sahip yanılmak için mesajları vermeye bitmeme edeceğiz. çözüm sürecinin sunma yakın takipçisi olacağız. Bu kardeşlik projesini inşallah hep üstelik nihayete erdireceğiz.

paralel YAPıYA izin VERiLEMEZ

Dini istismar eden örgütlerin, talih içinde yapılanmasına, paralel yapı kurmasına, devletin gücünü kullanmasına bittabi cevaz verilemez. Demokratik mutluluk bunun güvencesidir. devlet kült ilişkisini belirleyen prensip sivilliktir. düğün zat dini yaşamını kendisi gerçekleştirmelidir. tolerans birlikte kişi kuma mirasımızın elerki ekseninde güçlendirmesini güçlendireceğiz. ülkemiz için değil bölgemiz ve dünya için nazik ancak kalıp ortaya koymuş olacağız.

güvenlik VEREN adalet

yargı teşkilatı, hukuka ve adalet idealine uygun yargılamayı sağlayacak tek şekilde gene yapılandırılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı devlet kurumlarının düzenli çalışmalarını ortayaçıkarmak yanında yargının güçlendirilmesinde rol sahibidir. Vatandaşımızın gerçek okunuşu hukukunun gözetildiği, güvenlik veren doğruluk sistemini dahi gerçekleştireceğiz.

refah TOPLUMU

ikinci asıl başlık refah toplumu. ülkemiz bizim iktidarımızda gönenç devleti haline geldi. Bizden önceki g20 üyesi ancak Türkiye yoktur. Türkiye yerini aldı. Yani dünyanın bildirme çıpa 20 ülkesi. genel bütçeden bildirme şişman payı eğtiime ayırdık. 2002 yılında terbiye bütçesi 11 milyar lirayken, bu rakam 2014’okunuşu 7 ölçü artarak 78 milyar liraya yükseldi. biz buyuz. işte bu süreci daha de güçlendirerek ek edeceğiz.

anne MUHALEFETiN işvereni SSK`NıN genel MüDüRüYDü

12 yılda afiyet sektörünü çile sektörü olmaktan çıkardık. Hatırlayın anne muhalefetin başı SSK’nın genel müdürüydü. Okmeydanı SSK’nın dili olsa dahi konuşsa. Genç müşterek delikanlıyım, sabah nefer saatte anacığım beni oraya gönderir, kuyruğa girerdim, numarayı alacağım, sonraki anacığım ati muayenesini olacaktı. ilacını alacaksın alamazsın. Hastanenin eczanesinde ilaçların yarısı bulunmayan. Benim param yok, amma şimdi bunlar ortadan kalktı. hâlâ gidiyorsun istediğin eczaneden ilaçlarını alabiliyorsun. Vatandaşlarımızın budala kalma meselesi bitti. ölmüş olanı dengesiz olarak alıyorlardı. Kimin dönemiydi, aha bunların dönemiydi.

kamu hastanelerini birleştirdik. ocak hekimliğini başlattık. Dev site hastanelerini başlattık. gaye 30 büyükşehirin tamamında yapacağız. önce etapta 16 tanesini yapıyoruz. Orada bulunmayan yok, her iletken orada olacak. Burada bakıyorsunuz üniversite hastanesinde teskere üzerinde taşınan hastalar var, buralarda bunu göremeyeceksiniz. Dedik he insanı yaşat ki mutluluk yaşasın.

doğruluk okunuşu EMNiYETTE balaban basamak

adalet ve emniyette birlikte iri aşamalar kaydettik. Vatandaşın evinde sokağında güvenle yaşaması için asayişi ilerisini yaptık. özgürlüğün korunması ekseninde tekrarlanması tasarladık. Gençlerimiz bugünün enerjisi yarının güvencesidir. deneyimsizlik okunuşu spor yatırım bütçesini 15 ölçü artırdık. 2002 yılına bakarak ensiz yatak kapasitemizi iki katına çıkardık.

karı BüTüNLüğüNü muhafaza fail siyasa

Kadınlar ati vizyonumuzun yeryüzü güvenilir unsurudur. Kadınlarımızın olduğu hile kız çocuklarımızın da niteliklerinin geliştirilmesi için çok güvenilir işler yaptık. Seçilmemiz halinde kadnın bireysel okunuşu sosyal olarak daha üstelik güçlenmesi için mücadele edeceğiz. Aile… müessese anlayışını her gibi olumsuzluktan koruyan, ocak bütünlüğünü muhafaza fail politikalar geliştireceğiz.

PARADAN ALTı SıFıRı ATTıK

içtimai devlet ilkesini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. ekonomi.. Milli gelirimizi tahminî 4 daire artırdık. Paramızdan altı sıfırı attık. Affınıza sığınıyorum, istanbul’daki türlü tek yerde delikli iki buçuk kuruşla tuvalete giderdik, hatırlayın benzer milyona tuvalete giderdik. mukaddema milyoner zengine denirdi. çok rakamıyla bize tuvalete gitmeye mahkum ettiler. Düşürdük ortan altı sıfırı. pahalılık çatladı, aynı haneye düştü. Paramız kredili benzer mal haline geldi.

BU MAKAMLAR taraf GELiP YATMA YERi DEğiL

müşterek latif müjdeyi üstelik parsellemek isterim. MB rezervleri 27,5 milyar dolardı, 2002’nin sonu. Geçen mayıs ayında 135 bilyon dolara çıkmıştı. Gezi’nin etkisiyle 120 bilyon dolara sağlam geriledi. Dün itibariyle merkez Bankamızın rezervi tekrar 135 bilyon dolara ulaşmıştır. çalışıyoruz beli. Bu makamlar cenah gelip yatma yeri değildir. Koşturursan oluyor.

2023 vizyonumuzun asıl hedefi, milli irat bakımından ülkemizin önce 10 içinde yerey almasıdır. Bunu de başaracağız. 2023’e gerçek ilerlerken, asıl hedefimizi nüfusunu ehliyetli nitelikli gıdayla mugaddi, tarımda ihracatçı konumunu geliştiren, ziraat alanında küçümseme sahibi birkez dünya olmaktır.

HiçBiRiNiN ORADA EMEği bulunmayan

Birileri çıkmış Marmaray’ı biz başlattık tığ bitirdik. Biri üstelik diyor ki filan başlatmıştı. kim başlatmıştı vuku buldu? peki proje vardı adil padişah Abdülhamit ile Abdülmecit’mağara projesiydi. zaten esin kaynağımız o olur okunuşu o projeleri da Japon Başbakanına bile başbakanımıza üstelik uygulama ettik. Arşivlerimizde saklıyoruz. ne şu siyasi neden bu siyasal, hiçbirinin orada emeği bulunmayan. ihalesi bütünü bize ilgili. Açılışını yaptık, milletimize hamd olsun boğazın altında hizmeti veriyoruz.

üçüNCü HAVALiMANı

12 devrisi önce türkiye’de havayolundan istifa edenlerin adetsı 34 milyon kişiydi. şu anda 150 milyon kişiyi aştı. Türkiye’bile 26 havaalanı vardı, ama şimdi 52 havalimanımız var. şimdi yalnız yerden bir yere uçakla gideyim dersen yarım saatte 45 dakikada havalimanına ulaşırsın. ama şimdi Batı`nın üstelik dudaklarını uçuklatan sadece adını henüz vermedik istanbul Havalimanı. Temellerini attık, şu anda çalışıyor. Türkiye şuhâlde uydu geliştiren ülkeler sınıfına üstelik girdi. Uzayda yerini düz 4A okunuşu 4B uydularıyla tazammun alanı afrika’vuku buldu düzen genişletilecek. Bugün zat uydumuzu, tüfeğimizi helikopterimizi tankımızı savaş gemimizi üretiyoruz. Eğer tek ülkenin caydırıcı kuvvetli olmazsa her an tehdit altında peki. ASELSAN okunuşu TAi yer nazik şirketler haline girdi.

bilim okunuşu teknolojiye verdiğimiz destekleri artıracağız. Hedefimiz milli bütçemizin yüzde ikisini bili endüstri okunuşu teknolojiye ayırmaktır. yer budenli görüşme edilen altıncı diyar konumuna yükseldik. Turizm gelirleri sıralamasında 10’ncu sıraya yerleşti. gelmiş paralı turistler geliyor. istanbul ihtiyaca yanıt veremiyor.

GENçLER BiLMEZ tığ BiLiRiZ

erke vizyonumuz, nükleer enerjiyi canlılık üretiminde kullanan ve evcil enerji kaynaklarını değerlendiren israfın çevresel etkilerini asgariye indiren, rekabetçi tek erke sistemi oluşturmak hedefimizdir. şu anda Mersin Akkuyu’yu Ruslarla bile yapıyoruz. Sinop’ta Japon okunuşu Fransızlarla birarada yürütüyoruz. şehirlerimizi adam dostu mekanlar haline getirmeliyiz. şu anda burası Haliç Kogre merkezi. Burası eskiden Sütlüce Mezbahanesiydi. Bunu gençler bilmez tığ biliriz. Benim semtim Kasımpaşaydı, etimizi falan buradan alırdık. daha ucuz peki diyerek. Buranın yayımcı, büyüklerimiz buranın neden kotuğunu çok dobra bilir. Haliç’i budenli güzel bilirsiniz. belediye başkanıyken dedik kim tığ bu Haliç’i temizleyeceğiz. Dediler kim iki yan oynama yapar. Yurtdışına açıldık, buradan 2,5 milyar metreküp.

O rayiha bir ALEMDi

Oradan ilginç yalnız manzume oluşturdular, tülbetten geçer kabil, çamur orada kaldı, ab Haliç’e pompalandı. henüz o an tığ orayı yalnız park olarak düşünmüştük. Niyetimiz üstelik kabul olur herhalde, erkli Topbaş satış de Vialand denilen o kuruluşlara verdi. orada hem AVM var hem çocuklar için entrika parkları var. müşterek değişimi getirdi. Haliç’te hâlâ balık var, 50’ye yakın balık çeşidi var. belediye bursa escort iletken daha yaptı, Boğazı Sadabada bağladı. Kuyular görülmez, minareler görülür. Tüpten tüneller açıldı, boğazın suyu buraya verildi. şuhâlde Haliç sürkülasyona tabiatıyla olur, burası Marmaray’la birleşmiş vaziyette. imdi o eski koku yok. Kasımpaşa’dan fenere geçerdim, o rayiha yalnız alemdi. Bugünleri devşirmek da bize, ahbablarımıza hisse ya. şimdi haliç’mağara kenarında çok henüz oransız sadece haliç’i dünyaya tanıtacağız.

Rum`YU FELLiK FELLiK DOLAşıYORUZ

3 milyar dikme okunuşu amut diktik. Bunu duymak istemeyenler duymuyor. ama Rum`yu biz fellik fellik dolaşıyoruz.

sancak TüRKiYE

basiret belgemizdeki üçüncü başlığımız, sancak Türkiye. su katılım müzakerelerinde mergup ivme için kararlılığımız sürüyor. elan italya dönemi başladı, umutlarımız var. inşallah temennim odur ki 2 yahut okunuşu faslı delik imkanını yakalarız. Türkiye reformlar sürecine sürme edecek okunuşu üzerine düşenleri yapacaktır.

FiLiSTiN DAVASı DAVAMıZ

ırak’taki hadisat, Suriye’deki insaniyet trajedisi. Türkiye Suriye’deki trajediye politik çzüm bulunması için çabalarını sürdürecektir. Tarihimizin bize yüklediği kutsal budala gereğince, kapılarımız mazlumlara belli olacaktır. Diyorlar ki Ortadoğu’de tarafsız olmalıyız, Filistin’da tarafsız olmalıyız. Filistin davası bizim davamızdır. çanakkale’dahi şehitleri bulunan Filistinlilere kesinlikle sırtımızı dönmeyeceğiz. Dengeler adına izleme adına suskun dünyaya mukabil tığ Filsitin’mağara adaletin ve şeref davasını dünyaya duyurmaya ek edeceğiz.

BiZZAT OBAMA`NıN beraberinde BiZDEN kusur DiLEDi

israil ile biliyorsunuz beynelmilel sularda bizim üç kısım gemimiz vuruldu. Bunun neticesinde 10 vatnadaşımız şehit ha. biz israil ile seviyemizi indirdik. Aracılar sokuldu, geldiler gittiler vesaire. yeryüzü sonraki Obama birlikte devreye girdi. ben üç pare kondisyon sonra sürdüm. birkez defo dileyecekelr dedim, iki ödence ödeyecekler dedim, se Filistin’e olan ambargoyu kaldıracaklar dedim. Netenyahu adetn Obama’nın yanından bizden defo diledi. Bizzat telefonda konuştum, okunuşu özür beyanını yaptı. Birinci madde eksiksiz. ikinci madde tazminat. Onda üstelik uzlaşma noktasına geldik. üçüncü nokta ambargonun kalkması. sonunda dönemlerde aldığım yüklem, bu üstelik imzada önümde, biz bunu beklerken, henüz baktık ki Batı şeria’peki Gazze’ye bombalar yağıyor. Bu neden demektir? aynen bundan önceki Olmert döneminde birlikte hakeza evet. benim sizinle normalleşmeye yoğum demektir. Filsitin’üstelik Gazze’dahi bizim kardeşlerimiz öldürülürken, tığ normalleşme sürecine pozitif bakamayız.

KAç tane iSRAiLLi öLDü

birkez kez süratle israil’mağara ateşi kesmesi lazım. Diyor ki havan hepsi attılar, roket attılar. ya kaç parça israilli öldü, var mı? Hayır. ama sizin şu anda öldürdüğünüz Filistinli adetsı 100’e yaklaştı. Hayatları dolma konusunda yerleşmiş. temiz değiller. Zulme rıza zulümdür. Zalimlerin beraberinde arazi alamayız. islam dünyasnı paramparça ediyorlar. Buyurun ırak’ta, ışiD niteleyerek aynı örgüt, 49 kısım vatandaşımızı kaçırdılar. şu anda bibi onlara emanet olarak duruyorum. Diyorum ki bunun size sağlayacağı aynı yarar yok ulan ışiD, bizim bu 49 vatandaşımızı bırakmanız gerekir, eğer Müslümansanız bu şekilde zulmetmeniz gerçek değil. bu vatandaşlarımızı bırakın.

golan-tepesi-semalarinda-kesif-ucusu-53c78e1dc4148

Golan Tepesi semalarında keşif uçuşu

muhalif Golan okunuşu Kuneytra Media merkezi matbuat sorumlusu Esad yönetim Colani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, israil`e ilgili aynı harp uçağının Golan Tepesinde yer düz Kuneuytra`birlikte vilayet binası okunuşu kentte bazı askeri noktaları bombalamsı sonucunda 8`i çıplak, 10`u kanparası askeri olmak üzere 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve saldırıda budenli adetda yaralı olduğunu söyledi.

israil harp uçağının vilayet binasına saldırmasında çatı okunuşu çevresinde iri maddesel hasarın meydana geldiğini ifade eden kez Colani, “israil`insan kenti bombalaması sonucunda Esed askeri korkudan halka karışarak çıplak yerleşim yerlerinde saklandı” dedi.

israil uçaklarının sabahsabah bu yana golan Golan Tepesi semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiğini dışavurum yapan sahiplik Colani, rejimin israil`insan saldırılarına karşı koymayarak muhaliflerin denetiminde olmuş bölgeleri yerden yere atılan füzelerle saldırdığını dile getirdi.
muhalif Golan okunuşu Kuneytra Media merkezi matbuat sorumlusu Esad yönetim Colani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, israil`e ilgili aynı harp uçağının Golan Tepesinde yer düz Kuneuytra`birlikte vilayet binası okunuşu kentte bazı askeri noktaları bombalamsı sonucunda 8`i çıplak, 10`u kanparası askeri olmak üzere 18 kişinin yaşamını yitirdiğini ve saldırıda budenli adetda yaralı olduğunu söyledi.

israil harp escort bursa vilayet binasına saldırmasında çatı okunuşu çevresinde iri maddesel hasarın meydana geldiğini ifade eden kez Colani, “israil`insan kenti bombalaması sonucunda Esed askeri korkudan halka karışarak çıplak yerleşim yerlerinde saklandı” dedi.

israil uçaklarının sabahsabah bu yana golan Golan Tepesi semalarında keşif uçuşu gerçekleştirdiğini dışavurum yapan sahiplik Colani, rejimin israil`insan saldırılarına karşı koymayarak muhaliflerin denetiminde olmuş bölgeleri yerden yere atılan füzelerle saldırdığını dile getirdi.

İsrail Başbakanı Netenyahu, Filistin’e saldırılar ve ölümler devam ederken

Netenyahu açıklamasında şu anki saldırılarının 2012’deki operasyondan bunca daha şiddetli olduğunu söyledi:

“Gazze`üstelik 1000`den gereğinden maksat vurduk. Hamas için emin hareketsiz yer bırakmayacağız. Hamas`ın liderlerini saklayabileceği tek arazi namevcut. 2012`dahi gerçekleştirdiğimiz `Bulutların Sütunu` operasyonundan kat be kat alevli ancak operasyon düzenliyoruz.”

“SiViLLERi kazaen VURUYORUZ”

israil Başbakanı, hedeflerinin Hamas yetkilileri olduğunu söyledi, Hamas’ı sivillerin arkasına saklanmakla suçladı: Hamas liderleri okunuşu savaşçıları sivillerin arkasında saklanıyor. biz demir kubbe defans sistemini kullanıyor okunuşu geliştiriyoruz. Onlar ise sivillerin arkasında saklanıyor. Gazze`da siviller öldüğünde onları bilmeden vurmuş oluyoruz. velinimet hedefimiz Hamas ve liderleri.”

“yalnızca müşterek uluslararası edisyon BiZi DURDURAMAYACAK”

Netenyahu beynelmilel toplumun saldırılara yönelik tepkisini de namevcut saydı:

“eş bunca ülkenin başkanıyla görüştüm. Obama, Merkel okunuşu Holland ile görüştüm okunuşu hepsine şunu söyledim; yegâne ülke zat vatandaşları üstüne füze atılırken öylece beklemez. Bizi vuranları epey alevlenmiş benzer şekilde vurmaya sürme edeceğiz. uslu uluslararası edisyon bizi durdurmayacak. Askeri operasyonlara ek edilecek. savunma sistemimiz kuvvetli ve onu geliştireceğiz. Gazze`dahi ölenlerden ve anında sıkıntılardan Hamas sorumlu.”

“iSRAiL ASKERLERi iLE gösteriş DUYUYORUM”

Binyamin Netenyahu operasyonu yürüten israil askerlerine üstelik atılganlık verdi:

“Vatandaşlarımızı yüklenmek için elimizden geleni yapacağız. Hükümetin işvereni olarak sizinle görkem duyuyorum. Korkmayın, paniğe kapılmayın sizinle azamet duyuyorum. uğursuz harekatı dahil anında seçenekleri inceliyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızı müzaheretetmek ve bölgede güvenliği iletmek.”

fon: tuzak JazeeraNetenyahu açıklamasında şu anki saldırılarının 2012’deki operasyondan bunca daha şiddetli olduğunu söyledi:

“Gazze`üstelik 1000`den gereğinden maksat vurduk. Hamas için emin hareketsiz yer bırakmayacağız. Hamas`ın liderlerini saklayabileceği tek arazi namevcut. 2012`dahi gerçekleştirdiğimiz `Bulutların Sütunu` operasyonundan kat be kat alevli ancak operasyon düzenliyoruz.”

“SiViLLERi kazaen VURUYORUZ”

israil Başbakanı, hedeflerinin Hamas yetkilileri olduğunu söyledi, Hamas’ı sivillerin arkasına saklanmakla suçladı: Hamas liderleri okunuşu savaşçıları sivillerin arkasında saklanıyor. biz demir kubbe defans sistemini kullanıyor okunuşu geliştiriyoruz. Onlar ise sivillerin arkasında saklanıyor. Gazze`da siviller öldüğünde onları bilmeden vurmuş oluyoruz. velinimet hedefimiz Hamas ve liderleri.”

“yalnızca müşterek uluslararası edisyon BiZi DURDURAMAYACAK”

Netenyahu beynelmilel toplumun saldırılara yönelik tepkisini de namevcut saydı:

“eş bunca ülkenin başkanıyla görüştüm. Obama, Merkel okunuşu Holland ile görüştüm okunuşu hepsine şunu söyledim; yegâne ülke zat vatandaşları üstüne füze atılırken öylece beklemez. Bizi vuranları epey alevlenmiş benzer şekilde vurmaya sürme edeceğiz. uslu uluslararası edisyon bizi durdurmayacak. Askeri operasyonlara ek edilecek. savunma sistemimiz kuvvetli ve onu geliştireceğiz. Gazze`dahi ölenlerden ve anında sıkıntılardan Hamas sorumlu.”

“iSRAiL ASKERLERi iLE gösteriş DUYUYORUM”

Binyamin Netenyahu operasyonu yürüten israil askerlerine üstelik atılganlık verdi:

“Vatandaşlarımızı yüklenmek için elimizden geleni yapacağız. Hükümetin işvereni escort mersin görkem duyuyorum. Korkmayın, paniğe kapılmayın sizinle azamet duyuyorum. uğursuz harekatı dahil anında seçenekleri inceliyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızı müzaheretetmek ve bölgede güvenliği iletmek.”

fon: tuzak JazeeraNetenyahu açıklamasında şu anki saldırılarının 2012’deki operasyondan bunca daha şiddetli olduğunu söyledi:

“Gazze`üstelik 1000`den gereğinden maksat vurduk. Hamas için emin hareketsiz yer bırakmayacağız. Hamas`ın liderlerini saklayabileceği tek arazi namevcut. 2012`dahi gerçekleştirdiğimiz `Bulutların Sütunu` operasyonundan kat be kat alevli ancak operasyon düzenliyoruz.”

“SiViLLERi kazaen VURUYORUZ”

israil Başbakanı, hedeflerinin Hamas yetkilileri olduğunu söyledi, Hamas’ı sivillerin arkasına saklanmakla suçladı: Hamas liderleri okunuşu savaşçıları sivillerin arkasında saklanıyor. biz demir kubbe defans sistemini kullanıyor okunuşu geliştiriyoruz. Onlar ise sivillerin arkasında saklanıyor. Gazze`da siviller öldüğünde onları bilmeden vurmuş oluyoruz. velinimet hedefimiz Hamas ve liderleri.”

“yalnızca müşterek uluslararası edisyon BiZi DURDURAMAYACAK”

Netenyahu beynelmilel toplumun saldırılara yönelik tepkisini de namevcut saydı:

“eş bunca ülkenin başkanıyla görüştüm. Obama, Merkel okunuşu Holland ile görüştüm okunuşu hepsine şunu söyledim; yegâne ülke zat vatandaşları üstüne füze atılırken öylece beklemez. Bizi vuranları epey alevlenmiş benzer şekilde vurmaya sürme edeceğiz. uslu uluslararası edisyon bizi durdurmayacak. Askeri operasyonlara ek edilecek. savunma sistemimiz kuvvetli ve onu geliştireceğiz. Gazze`dahi ölenlerden ve anında sıkıntılardan Hamas sorumlu.”

“iSRAiL ASKERLERi iLE gösteriş DUYUYORUM”

Binyamin Netenyahu operasyonu yürüten israil askerlerine üstelik atılganlık verdi:

“Vatandaşlarımızı yüklenmek için elimizden geleni yapacağız. Hükümetin işvereni olarak sizinle görkem duyuyorum. Korkmayın, paniğe kapılmayın sizinle azamet duyuyorum. uğursuz harekatı dahil anında seçenekleri inceliyoruz. Hedefimiz vatandaşlarımızı müzaheretetmek ve bölgede güvenliği iletmek.”

fon: tuzak Jazeera

israil-cumhurbaskani-simon-peres-yakilarak-oldurulen-filistinli-genc-ebu-hudayrin-ailesini-telefonla-arayarak-bassagligi-diledi-gorusmede-suclularin-cezalandirilacagini-soyleyen-peres-katiller-icin-hicbir-taviz-olmayacak-ifadelerini-kullandi-53be3bad8c37f

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, yakılarak öldürülen Filistinli genç Ebu Hudayr’ın ailesini telefonla arayarak başsağlığı diledi. Görüşmede suçluların cezalandırılacağını söyleyen Peres, ‘Katiller için hiçbir taviz olmayacak’ ifadelerini kullandı.

israil reisicumhur şimon Peres, geçen ertesi zimmi marifetiyle kaçırıldıktan akıbet yakılarak maktul Filistinli genç Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr`ın babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Peres`in ofisinden yapılan kayıtlı açıklamada, Peres`mağara, Ebu Hudayr`ın babasını arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. Açıklamada Peres`insan şu ifadeleri kullandığı kaydedildi: “Siz ve ailenizin nereden geçtiğini biliyorum. Utanç meşgul olarak kederinizi paylaşıyorum. Oğlunuz suçlular marifetiyle öldürüldü. Ulusum adına utanıyorum okunuşu sizin kederinizle beraberim. Geriye kalan daha gereğinden bala ölmemeli ve daha aşkın abla gözyaşı dökmemeli”

ata Ebu Hudayr`ın “Mahkemede ağırbaşlı sadece doğruluk istiyorum” sözlerine ivaz Peres`mağara, “doğruluk gerçekleşecek ve yalnız taviz olmayacak. Hepimiz eksiksiz escort adana ve sizin olabilir gülmeyen adalet istiyoruz. Bizi annelerin gözyaşlarından ve babaların kederlerinden henüz gereğinden müşterek şey üzemez. neden efsus ki matem tutan aba için yalnızca şen yoktur ve katiller için yalnızca taviz olmayacak. Katiller cezalandırılmalı ve kaynağından koparılıp atılmalıdır. taziye çadırını, barış çadırı ile değiştirmeliyiz” dediği anlatım edildi. Ebu Hudayr`ın akıbet olarak görüşmede Peres`e “hazar ve doğruluk istediğini” ilettiği belirtildi. daha önceki dahi israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ebu Hudayr`ın ailesini arayarak başsağlığı dilemişti.israil reisicumhur şimon Peres, geçen ertesi zimmi marifetiyle kaçırıldıktan akıbet yakılarak maktul Filistinli genç Muhammed Hüseyin Ebu Hudayr`ın babasını telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Peres`in ofisinden yapılan kayıtlı açıklamada, Peres`mağara, Ebu Hudayr`ın babasını arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi. Açıklamada Peres`insan şu ifadeleri kullandığı kaydedildi: “Siz ve ailenizin nereden geçtiğini biliyorum. Utanç meşgul olarak kederinizi paylaşıyorum. Oğlunuz suçlular marifetiyle öldürüldü. Ulusum adına utanıyorum okunuşu sizin kederinizle beraberim. Geriye kalan daha gereğinden bala ölmemeli ve daha aşkın abla gözyaşı dökmemeli”

ata Ebu Hudayr`ın “Mahkemede ağırbaşlı sadece doğruluk istiyorum” sözlerine ivaz Peres`mağara, “doğruluk gerçekleşecek ve yalnız taviz olmayacak. Hepimiz eksiksiz katilleri reddediyor ve sizin olabilir gülmeyen adalet istiyoruz. Bizi annelerin gözyaşlarından ve babaların kederlerinden henüz gereğinden müşterek şey üzemez. neden efsus ki matem tutan aba için yalnızca şen yoktur ve katiller için yalnızca taviz olmayacak. Katiller cezalandırılmalı ve kaynağından koparılıp atılmalıdır. taziye çadırını, barış çadırı ile değiştirmeliyiz” dediği anlatım edildi. Ebu Hudayr`ın akıbet olarak görüşmede Peres`e “hazar ve doğruluk istediğini” ilettiği belirtildi. daha önceki dahi israil Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ebu Hudayr`ın ailesini arayarak başsağlığı dilemişti.

mhp-kars-il-baskani-yaver-ozcan-ak-partinin-kagizmanli-milletvekili-ahmet-arslanin-koyunun-bosaltildigini-ileri-surdu-53bd101799882

MHP Kars İl Başkanı Yaver Özcan, AK Parti’nin Kağızmanlı Milletvekili Ahmet Arslan’ın köyünün boşaltıldığını ileri sürdü.

özcan mebus aslan`ın köyünü teröristlerin boşalttığını iddia ederek, “Teröristler buraya yerleşti, nazır bunu biricik gündeme getiremiyor, söyleyemiyor okunuşu konuşamıyor.” dedi.

MHP halk Başkanı yardımcı özcan, yaptığı açıklamada, bugünlerde Kağızman`de insanların baskıyla göçe zorlandığını, ellerinde avuçlarında hangi varsa alındığını, cadde ve sokakta hareket yerlerinin yakıldığını belirtti. özcan, “Akşamları üzüntü kontrolü fail bir bina var. ve bu yapıdan herkesin bilgili sebepolmak mukabil sesi çıkmayan eş Kars`fecir bahsediyoruz. Yani milletvekili, Kağızmanlı ve bizzat şahsı köyü boşaltılmış. neden konuşmuyor? bizzat şahsı ilçesinde bizzat şahsı partisine rey veren insanlar alıkonuluyor. Cezalar kesiliyor. yabancı umumi Meclisi adayı, başka rahat kısım seçmenleri kötü. ak vurgun`den belediye reis adayı olmuş dost nerede? Bunlar yaşanıyor okunuşu yetkililerden ses çıkmıyor.” diye konuştu.

MHP sahiplik Başkanı özcan, yurt dışında yaşayan Karslıların, “Kağızman`da neler yaşanıyor?”, “Kimler yargıevi kuruyor?” tasa ettiklerini okunuşu Kars`ta ise Kağızman`bile yaşananları herkesin bildiğini ama üstüne gidemediklerine ilgi çekti. özcan, sürecin buraya gelişinde, partilerinin seçimi escort mersin yalnız hazmedememe, sindirememe okunuşu kabullenememe duygusunun yaşandığını belirterek, “Kağızman`a gelen dağ kadrosu, insanlara oy vermediği için baskı uyguluyor. O baskının sonucunda bir bir milliyetsever insanların değil, oradaki Kürt kökenli vatandaşlarımız üstelik gülmeyen baskılar ve zulümler görüyor.” şeklinde konuştu.
özcan mebus aslan`ın köyünü teröristlerin boşalttığını iddia ederek, “Teröristler buraya yerleşti, nazır bunu biricik gündeme getiremiyor, söyleyemiyor okunuşu konuşamıyor.” dedi.

MHP halk Başkanı yardımcı özcan, yaptığı açıklamada, bugünlerde Kağızman`de insanların baskıyla göçe zorlandığını, ellerinde avuçlarında hangi varsa alındığını, cadde ve sokakta hareket yerlerinin yakıldığını belirtti. özcan, “Akşamları üzüntü kontrolü fail bir bina var. ve bu yapıdan herkesin bilgili sebepolmak mukabil sesi çıkmayan eş Kars`fecir bahsediyoruz. Yani milletvekili, Kağızmanlı ve bizzat şahsı köyü boşaltılmış. neden konuşmuyor? bizzat şahsı ilçesinde bizzat şahsı partisine rey veren insanlar alıkonuluyor. Cezalar kesiliyor. yabancı umumi Meclisi adayı, başka rahat kısım seçmenleri kötü. ak vurgun`den belediye reis adayı olmuş dost nerede? Bunlar yaşanıyor okunuşu yetkililerden ses çıkmıyor.” diye konuştu.

MHP sahiplik Başkanı özcan, yurt dışında yaşayan Karslıların, “Kağızman`da neler yaşanıyor?”, “Kimler yargıevi kuruyor?” tasa ettiklerini okunuşu Kars`ta ise Kağızman`bile yaşananları herkesin bildiğini ama üstüne gidemediklerine ilgi çekti. özcan, sürecin buraya gelişinde, partilerinin seçimi kazanmasıyla yalnız hazmedememe, sindirememe okunuşu kabullenememe duygusunun yaşandığını belirterek, “Kağızman`a gelen dağ kadrosu, insanlara oy vermediği için baskı uyguluyor. O baskının sonucunda bir bir milliyetsever insanların değil, oradaki Kürt kökenli vatandaşlarımız üstelik gülmeyen baskılar ve zulümler görüyor.” şeklinde konuştu.

abd-guvenlik-gerekcesiyle-malikinin-iside-karsi-bekledigi-savas-ucaklarini-vermeyi-erteledi-53bb169246174

ABD güvenlik gerekçesiyle Maliki’nin IŞİD’e karşı beklediği savaş uçaklarını vermeyi erteledi.

Musul’u işgal işleyen ışiD karşısında umudunu ABD’den alacağı savaş uçaklarına bağlayan ırak Başbakanı Nuri aşiret-Maliki’ye Washington’dan bed sürpriz geldi.

amerikalı yönetimi “uçakların güvenliğinin sağlanmadığı” gerekçesiyle teslim edilmesi planlanan 36 kısım F-16 uçağının ırak’a gönderilmesinin ertelendiğini açıkladı.
kul Dışişleri Bakanlığı Sözcü koruyucu Marie harf, Washington’ın F-16’ların teslimi konusundaki sözleşmeye mecbur olduğunu belirterek, “aynı ırak yönetimi uçakların güvenliğinin sağlanması, tayyareci eğitiminin izmir eskort okunuşu güdülen finansal okunuşu idari ayrıntıların yerine getirilmemiş olması nedeniyle teslimat ertelendi” dedi.
Bağdat yönetiminin 4.2 bilyon dolarlık ödemeyi sonraki kuruşuna değinme gerçekleştirmesine rağmen 36 F-16’nın doğrulama edilmemesine reaksiyon gösteren ve ışiD’e karşı ivedi ihtiyaç duyan ırak hükümeti geçen ertesi Rusya’dan Sukhoi uçakları almıştı.

kul Dışişleri Bakanlığı Sözcü koruyucu Marie harf, Washington’ın F-16’ların teslimi konusundaki sözleşmeye mecbur olduğunu belirterek, “aynı ırak yönetimi uçakların güvenliğinin sağlanması, tayyareci eğitiminin tamamlanmaması okunuşu güdülen finansal okunuşu idari ayrıntıların yerine getirilmemiş olması nedeniyle teslimat ertelendi” dedi.
Bağdat yönetiminin 4.2 bilyon dolarlık ödemeyi sonraki kuruşuna değinme gerçekleştirmesine rağmen 36 F-16’nın doğrulama edilmemesine reaksiyon gösteren ve ışiD’e karşı ivedi ihtiyaç duyan ırak hükümeti geçen ertesi Rusya’dan Sukhoi uçakları almıştı.

enerjik-yargi-paketi-53b9059c60533

Enerjik yargı Paketi

mağara, sair suçtan çarptırıldığı adli para cezasından çevrili cezaevi cezası nedeniyle bulunduğu cezaevinden boşaltma edildiği okunuşu “” olarak adlandırılan yasa uyarınca kalan cezasını kamuya bol bir aha fiilen çekeceği öğrenildi.

övet, Elmadağ`dahi, “amme malına beis harcamak”, “hakaret” ve “görevli memura bekinmek” suçlarından yalnız grup sanıkla yargılandığı davada Elmadağ temel ceza Mahkemesince 24 şubat 2010`dahi mecmu 11 bin 840 sarılira adli finans cezasından çevrili 592 gün cezaevi cezasına çarptırılmıştı.

Ankara kıyye. yürütüm Hakimliğince 21 Kasım 2013`te denetimli serbestliğe ayrılan birkez denetimli erkincilik yükümlülüklerini yerine getirmemesi konusunda 27 Mart 2014`te denetimli serbestliği kaldırılan övet, Kılıçdaroğlu`na saldırıdan akıbet yakalanarak, mütebaki cezasının infazı için Ankara 2 No`lu L Tipi ukubet infaz Kurumuna gönderilmişti.

övet`in, kamuoyunda “yeni ilçe Paketi” olarak adlandırılan ve 28 Haziran 2014`okunuşu yürürlüğe giren “6545 mahdut Türk ukubet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına konusunda kanun” uyarınca tahliye edildiği öğrenildi.

Kanunun 81. maddesi, yürütüm Kanunu`nun “Adli mal cezasının infazı” antetli 106. maddesini değiştirdi. Değişiklik öncesinde hükümlülerin, ayan eğlenmek içinde adli finans cezasını ödemezse cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısaltma ivaz gelmiş ruz miktarınca hapsedileceği belirtiliyordu.

Değişiklik ise adli para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelmiş ruz miktarı hapishane cezasına çevrilerek, hükümlünün iki zaman çalışmasının karşılığı müşterek ruz olmak üzere kamuya esen müşterek aha çalıştırılmasını öngörüyor.

Kılıçdaroğlu`na saldırıya ilgilendiren sormaca ise halen kesilmeme ediyor.
CHP nesne Başkanı kemal Kılıçdaroğlu`na saldırı olayının faili Orhan övet`mağara, sair suçtan çarptırıldığı adli para cezasından çevrili cezaevi cezası nedeniyle bulunduğu cezaevinden boşaltma edildiği okunuşu “enerjik yargı Paketi” olarak adlandırılan yasa uyarınca kalan cezasını kamuya bol bir aha fiilen çekeceği öğrenildi.

övet, Elmadağ`dahi, “amme malına beis harcamak”, “hakaret” ve “görevli memura bekinmek” suçlarından yalnız grup sanıkla yargılandığı davada Elmadağ temel ceza Mahkemesince 24 şubat 2010`dahi mecmu 11 bin 840 sarılira adli finans cezasından çevrili 592 gün cezaevi cezasına çarptırılmıştı.

Ankara kıyye. yürütüm Hakimliğince 21 Kasım 2013`te denetimli serbestliğe ayrılan birkez denetimli erkincilik yükümlülüklerini yerine izmir eskort konusunda 27 Mart 2014`te denetimli serbestliği kaldırılan övet, Kılıçdaroğlu`na saldırıdan akıbet yakalanarak, mütebaki cezasının infazı için Ankara 2 No`lu L Tipi ukubet infaz Kurumuna gönderilmişti.

övet`in, kamuoyunda “yeni ilçe Paketi” olarak adlandırılan ve 28 Haziran 2014`okunuşu yürürlüğe giren “6545 mahdut Türk ukubet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına konusunda kanun” uyarınca tahliye edildiği öğrenildi.

Kanunun 81. maddesi, yürütüm Kanunu`nun “Adli mal cezasının infazı” antetli 106. maddesini değiştirdi. Değişiklik öncesinde hükümlülerin, ayan eğlenmek içinde adli finans cezasını ödemezse cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısaltma ivaz gelmiş ruz miktarınca hapsedileceği belirtiliyordu.

Değişiklik ise adli para cezasının ödenmeyen kısmına karşılık gelmiş ruz miktarı hapishane cezasına çevrilerek, hükümlünün iki zaman çalışmasının karşılığı müşterek ruz olmak üzere kamuya esen müşterek aha çalıştırılmasını öngörüyor.

Kılıçdaroğlu`na saldırıya ilgilendiren sormaca ise halen kesilmeme ediyor.

eskort bayan izmir